top of page
2017-12-19-PHOTO-00000139.jpg

TRAININGEN & WORKSHOPS

Trainingen en Workshops: Welcome

Creatief denken en handelen

Wil jij graag nieuwe ideeën ontdekken? Een doorbraak creëren? Inspirerende oplossingen vinden nieuwe kansen zien?

Wil je een succesvol nieuw product bedenken of waardevol beleid ontwikkelen? Of een goeie samenwerking in een project creëren met betrokken partners? Wil je zaken eens van een heel andere kant bekijken, anders aanpakken en vastgeroeste patronen doorbreken ?

Wil je met meer plezier je werk doen en er energie van krijgen?

Dan kan ik je deze training van harte aanbevelen. Je gaat ook aan de slag met je eigen vragen en je krijgt gegarandeerd waardevolle oplossingen.

Je krijgt inzicht in het proces van creatief denken en je leert je eigen creativiteit nog veel meer te benutten en verder te ontwikkelen. 

De creatieve technieken die je leert toepassen, zijn allemaal simpel en tegelijk heel doeltreffend! Ze zijn gemakkelijk in te zetten bij heel diverse problemen.

Ook leer je hoe je anderen mee kunt krijgen om een idee te realiseren.

Je raakt vertrouwd met de spelregels van creatieve communicatie, waardoor je een plezierige samenwerking kunt creëren. 

"Het kan toch niet lukken" verandert in;  "op hoeveel manieren kan het slagen?"

Feedback & assertiviteit

Wat wordt behandeld en geoefend in de training :


Opkomen voor jezelf op een respectvolle manier, grenzen aangeven en bewaken, geen mogelijke conflicten opkroppen, duidelijkheid geven waarbij de ander in de waarde gelaten wordt, gezond blijven, manier van werken bespreekbaar maken en verschil van inzicht in aanpak vruchtbaar maken.

Ontvangen van feedback en het oefenen in benoemen van gevoel en emoties. De vijf talen van waardering geven en ontvangen.


Voor de zorg is dit een geaccrediteerde training.

Workshop creatieve overlegvormen

In de workshop gaan we aan de slag met verschillende creatieve werkvormen die gemakkelijk in te zetten zijn voor een productief overleg. Ze zijn te gebruiken bij meningsvorming ook in grote groepen, bij verschil van inzicht en belangen en om vlot nieuwe inspirerende ideeën te krijgen.

Daarnaast helpen de technieken om meer betrokkenheid te creëren en een goede sfeer, die energie geeft. We oefenen om de technieken direct in de praktijk eigen te maken.

Resultaat: een toename van energie, creativiteit , effectiviteit en plezier in vergaderingen en werkoverleg en een gedragen besluitvorming.

Inspirerend leidinggeven

Hoe creëer je in je organisatie en team meer onderlinge verbinding, ondernemerschap en inspiratie.

Waar kunnen teams en teamleden elkaar beter benutten, energie geven, en kan de onderlinge samenwerking zorgen voor dynamiek en inspiratie? Wat is de persoonlijke missie van elk teamlid? Waar raakt men elkaar?

Hoe raakt ieder geïnspireerd, kan dat delen en overdragen aan het eigen team? Wat kun je als leidinggevende doen om medewerkers werkelijk te inspireren, talenten naar boven te laten komen en plezier in het werk te faciliteren? Hoe kun je een goede sfeer creëren, waarin je samen iets moois neerzet en de beste resultaten haalt?

Training advies vaardigheden

Theorie,  stromingen, methodieken en gesprekstechnieken en veel ruimte  voor het oefenen van diverse aanpakken en stijlen. De deelnemers zullen goed inzicht krijgen in eigen sterke kanten en hoe die optimaal te benutten.


Hoe breng je je advies? Hoe zorg je er  voor dat de ander aan de slag gaat en je niet zelf alle adviezen hoeft uit te voeren, hoe creëer je betrokkenheid? Hoe krijg je op tijd de benodigde informatie in de juiste vorm?


Luisteren en doorvragen naar de kern van de zaak, aannames op tijd ontdekken, ruimte nemen voor de eigen mening, presentatie van het advies en contact met de opdrachtgever. 

Creatieve denkmethoden en werkvormen in de training geven nieuwe gezichtspunten en inspirerende ideeën , ook heel geschikt om te gebruiken in het advieswerk samen met opdrachtgevers. 

Trainingen en Workshops: Projects
bottom of page