top of page
visie daniel.jpg

Een prijswinnend concept!

Visie & Actie

Een gezamenlijk geformuleerde visie voor organisaties,  teams of projecten levert een grote bijdrage aan een ondernemend en innovatief klimaat.


Mijn aanpak om een visie te ontwikkelen met alle betrokkenen samen is zeer succesvol gebleken.

Mensen krijgen er zin in en gaan actief aan de slag om de visie te realiseren. Samenwerking wordt een inspirerend, dynamisch proces.

Een van de projecten in de zorg, Zinnleven, volgens dit concept vormgegeven werd genomineerd voor de landelijke sociale innovatie prijs. Talenten van medewerkers werden optimaal benut, werkplezier ging aantoonbaar omhoog en ziekteverzuim sterk omlaag.

Andere projecten (Lekker veilig fietsen, Feilich op e dyk) m.b.t. verkeersveiligheid betrekken op een succesvolle manier de burgers bij het bedenken en realiseren van ideeën.

Ook in het onderwijs passen we samen met leerkrachten, leerlingen en ouders dit concept toe waardoor scholen binnen een jaar veel beter presteren.

Visie & Actie: About
bottom of page